Japonia i Polska - 60 lat przyjaźni

Aby uczcić 60-tą rocznicę wznowienia polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych dnia 15 marca 2017 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazały się dwa artykuły pod wspólnym tytułem "Japonia i Polska - 60 lat przyjaźni". W pierwszym z nich prof. Ewa Pałasz-Rutkowska opisała najważniejsze wydarzenia z historii obu krajów. W drugim zaś Związek Pracodawców SHOKOKAI nakreślił ich relacje gospodarcze.

Get Adobe Reader

(Open a New Window)