O Ambasadzie

Słowo od Ambasadora

Szanowni Państwo,

Nazywam się Shigeo Matsutomi i niedawno objąłem stanowisko Ambasadora Japonii w Polsce.

W ciągu ponad ćwierć wieku, jakie upłynęło od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku, Polska nieustannie rozwija się w szybkim tempie, przez co zyskała miano lidera Europy Środkowo-Wschodniej i stała się przykładem udanego rozszerzenia Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że mogę tu pracować.

Polska jest dla Japonii partnerem strategicznym, a jej znaczenie stale zwiększa się w wielu dziedzinach, począwszy od kwestii politycznych, poprzez bezpieczeństwo, aż po gospodarkę i wymianę kulturową. Przyjazne relacje pomiędzy naszymi krajami uwidaczniają się na wiele sposobów, m.in. poprzez działalność blisko 300 japońskich przedsiębiorstw, które zapewniają miejsca pracy dla 40 tysięcy osób, czy też wzajemne zainteresowanie kulturą.

W styczniu tego roku miała miejsce inauguracja bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Warszawą i Tokio; prowadzone są również działania na rzecz promocji wymiany młodzieży, takie jak program „Zwiedzaj i pracuj”. Pracując na rzecz dalszej promocji wzajemnej wymiany w takich dziedzinach, jak biznes, turystyka czy kultura, pragnąłbym przyczynić się do dalszego zacieśniania więzi pomiędzy Japonią i Polską.

Jako Ambasador Japonii w Polsce, poprzez jak najliczniejsze spotkania z mieszkańcami Polski, będę starał się przyczynić do dalszego rozwoju relacji pomiędzy naszymi krajami.

Z wyrazami szacunku,
Shigeo Matsutomi
Ambasador Japonii w Polsce


Życiorys Ambasadora Shigeo Matsutomi