Polski | Japanese (日本語)

Wymagania wizowe

Na postawie umowy dwustronnej z 1999 roku o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego, w przypadku wyjazdów turystycznych trwających do 90 dni oraz wyjazdów służbowych (konferencje, spotkania biznesowe itp.) wiza nie jest wymagana.

Wiza wymagana jest, gdy wyjeżdżający otrzymuje w Japonii wynagrodzenie. Dotyczy to zarówno wyjazdów do pracy, na stypendia i na szkolenia. Ze względu na skomplikowaną naturę przepisów wizowych, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 696 50 05.


Dokumenty wymagane podczas ubiegania się o wizę.

Wraz z wnioskiem wizowym (plik PDF do pobrania) (Wzór wypełnienia) należy przedłożyć w ambasadzie:

  • ważny paszport;
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 4,5x4,5 cm, zrobione na wprost na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
  • wszelkie dokumenty przesłane przez stronę japońską;
  • w niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, prosimy o kontakt telefoniczny z działem konsularnym ambasady.

Czas oczekiwania na wizę (jeżeli przedstawione dokumenty są kompletne) wynosi do 7 dni.


W uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą być złożone przez upoważnioną na piśmie osobę trzecią. Wniosek musi jednak zostać podpisany przez osobę ubiegającą się o wizę.


Powyższe informacje dotyczą obywateli polskich. Obywatele innych krajów proszeni są o uprzedni telefoniczny kontakt z ambasadą.


Ważność wizy

Wiza ważna jest przez trzy miesiące od daty wystawienia. Oznacza to, że wjazd do Japonii musi nastąpić w przeciągu trzech miesięcy. Okres pobytu (zaznaczony na wizie - 1 rok, 6 miesięcy, 3 miesiące itp.) liczy się od dnia wjazdu do Japonii, a nie od daty wystawienia wizy.

Obywatelom Polski wydawane są wizy jednokrotne, które tracą ważność w momencie przekroczenia granicy. Jeżeli w trakcie pobytu w Japonii planowany jest wyjazd i powtórny wjazd (np. powrót do Polski na święta, wycieczka do Korei lub Chin), należy udać się do biura imigracyjnego w celu otrzymania zezwolenia na powtórny wjazd(Re-entry permit, sai nyukoku kyoka). Bez powyższego zezwolenia urzędnik imigracyjny może nie zezwolić na powtórne przekroczenie granicy. Brak ważnego Re-entry permit uniemożliwia kontynuowanie dotychczasowej działalności wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Osoba wjeżdżająca ponownie do Japonii uznawana jest za turystę i przysługuje jej jedynie 90-dniowy termin pobytu.