Polski | Japanese (日本語)

Odznaczenie Włodzimierza Kwiecińskiego, Prezesa PZKT, Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą

W czwartek, 14 czerwca 2012 r., w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia, podczas której Włodzimierz Kwieciński, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego został odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą. W uroczystości wzięło udział ok. 90 osób, w tym Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, reprezentanci władz polskich, członkowie rodziny prezesa Kwiecińskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw i związków sportowych. Gratulując prezesowi Kwiecińskiemu odznaczenia, ambasador Yamanaka podkreślił jego osiągnięcia na rzecz popularyzacji japońskiej kultury i japońskich sztuk walki oraz opowiedział o programie "Most Solidarności", w ramach którego grupa dzieci z terenów dotkniętych ubiegłorocznym trzęsieniem ziemi i tsunami spędziła wakacje w Polsce. Minister Mucha przedstawiła zasługi prezesa Kwiecińskiego w szkoleniu światowej klasy zawodników karate i organizacji zawodów międzynarodowych. Prezes Kwieciński, dziękując za przyznane mu odznaczenie, opowiedział o swoich związkach z Japonią i sztukami walki, pomocy ofiarom wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii oraz wyraził wdzięczność dla wspierających go osób. W ogrodzie rezydencji 18 zawodników karate dało pełen energii, dynamiczny pokaz.

  • Przekazanie dyplomu
  • Ambasador z prezesem Kwiecińskim i minister Muchą
  • Zdjęcie pamiątkowe
  • Pokaz karate