Polski | Japanese (日本語)

Przyjęcie z okazji święta Sił Samoobrony

W środę, 20 czerwca 2012 roku, z okazji święta Sił Samoobrony w rezydencji ambasadora odbyło się przyjęcie, upamiętniające powstanie tej formacji 1 lipca 1954 roku. Organizowane jest ono corocznie, aby zapoznać osoby związane z obronnością Polski z zagadnieniami związanymi z Siłami Samoobrony i polityką obronną Japonii. W tegorocznym przyjęciu wzięło udział ok. 130 osób, w tym szef BBN gen. Stanisław Koziej, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwa Sił Zbrojnych RP, korpusu dyplomatycznego oraz inne prominentne postaci związane z wojskowością. Na początku przyjęcia ambasador Yamanaka opowiedział o roli Sił Samoobrony i ich działaniach w Japonii i poza granicami kraju. Uczestnicy uroczystości mogli także zapoznać się ze zdjęciami i materiałami wideo dotyczącymi aktywności i wyposażenia Sił Samoobrony, jak również obejrzeć wystawę prezentującą historię stosunków japońsko-polskich

  • Wystąpienie ambasadora
  • Zgromadzeni goście
  • Zgromadzeni goście