Polski | Japanese (日本語)

Listy od Ambasadora

Warszawa, 8 październik 2014 r.Szanowni Państwo,

Za oknem mamy już piękną jesień, mam nadzieję, że mój list zastaje Państwa w dobrym zdrowiu. W niniejszym liście chciałbym skupić się na dwóch kwestiach: (1) polityce zagranicznej premiera Shinzo Abe wobec sytuacji kryzysowych, zaprezentowanej m.in. podczas ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także (2) wizycie delegacji wpływowej organizacji gospodarczej – Japońskiej Federacji Biznesu Keidanren pod koniec września w Warszawie.


(1) Wystąpienie premiera Abe podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Podczas swojego wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ premier Abe stwierdził, że świat stoi w obliczu poważnego kryzysu i wezwał do wspólnych działań pod egidą Narodów Zjednoczonych. Działania Japonii w kwestii najważniejszych problemów przedstawiają się następująco:


Działania w sprawie kryzysu na Ukrainie

Premier Abe przypomniał dotychczasowe wsparcie udzielone Ukrainie przez Japonię oraz zapowiedział przygotowanie nowych form pomocy na rzecz odbudowy wschodniego rejonu kraju. Sprawnie postępuje przekazywanie ogłoszonych w marcu br. środków pomocowych w maksymalnej wysokości 1,5 mld dolarów. Japonia udzieliła już pożyczki jenowej o wartości 100 mln dolarów, zaś w lipcu podpisana została umowa o przekazanie grantu nieprojektowego w kwocie 3,5 mln dolarów. Obecnie trwają prace w kierunku szybkiego podpisania umowy na pożyczkę jenową w wysokości 1,1 mld dolarów na modernizację Bortnickiej stacji aeracji w Kijowie. Także od kwietnia br. Japonia ogłosiła i wdraża różne formy pomocy dla Ukrainy*.

Japonia niezmiennie stoi na stanowisku, iż zmiany status quo przy użyciu siły są absolutnie niedopuszczalne i podejmuje środki zaradcze ze szczególnym naciskiem na współpracę w ramach grupy G7. 24 września ogłoszone zostały nowe sankcje wobec Rosji, których trzon stanowiło zaostrzenie ograniczeń eksportu broni i produktów podwójnego zastosowania oraz zakaz emisji papierów wartościowych na rynku japońskim przez niektóre banki rosyjskie. Jednocześnie Japonia uważa, iż ważny jest także dialog, który skłoni Rosję do zachowywania się jak odpowiedzialne państwo.


* Japońska pomoc wobec Ukrainy ogłoszona i wdrażana od kwietnia br.
Pomoc finansowa dla działań Rady Europy wspierających wybory prezydenckie (300 tys. euro, ogłoszona 25 kwietnia)
Wsparcie dla specjalnej misji obserwatorów OBWE na Ukrainie (500 tys. euro, ogłoszone 25 kwietnia)
Wysłanie misji gospodarczej (ogłoszone 4 czerwca)
Wsparcie dla uchodźców wewnętrznych (260 tys. dolarów, ogłoszone 6 czerwca)
Wsparcie poprawy efektywności ukraińskich elektrowni węglowych (ogłoszone 6 czerwca)
Pomoc finansowa na rzecz poprawy warunków bytowania we wschodniej części kraju (300 tys. dolarów, ogłoszona 5 września)Działania wobec Państwa Islamskiego w Iraku i Lewancie (ISIL)

Premier Abe wyraził przekonanie, że działalność ISIL jest poważnym zagrożeniem dla porządku na świecie. Podkreślił, że najważniejsza jest błyskawiczna reakcja wobec kryzysu humanitarnego w regionie oraz powstrzymanie fundamentalistów przed umacnianiem się. Ogłosił także natychmiastowe uruchomienie dodatkowej pomocy w wysokości 50 mln dolarów. Japonia wspiera walkę USA i całej społeczności międzynarodowej z ISIL. W myśl tego stanowiska Japonia, we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, zamierza w jak największym zakresie udzielać wsparcia niemilitarnego, m.in. pomocy dla uchodźców oraz pomocy humanitarnej dla państw ościennych.


Wkład Japonii w walkę z gorączką krwotoczną Ebola

Gorączka krwotoczna Ebola może zagrozić bezpieczeństwu nie tylko w Afryce, lecz na całym świecie. W obliczu obecnej epidemii Japonia wysłała ekspertów w charakterze członków WHO oraz przeznaczyła 5 mln dolarów na walkę z chorobą. Premier Abe ogłosił, że rząd Japonii dodatkowo wyposaży pracowników służby zdrowia w 500 tys. sztuk odzieży ochronnej oraz przekaże kolejne 40 mln dolarów w ramach pomocy. Ponadto, podczas zorganizowanej w ubiegłym roku pod przewodnictwem rządu Japonii Konferencji dla Rozwoju Afryki TICAD V zadeklarowano 500 mln dolarów pomocy na rzecz zwalczania problemów zdrowotnych oraz ogłoszono rozpoczęcie programu edukacyjnego dla 120 tys. osób działających w dziedzinie ochrony zdrowia.


Stanowisko Japonii w kwestii reformy ONZ

Premier Abe zwrócił uwagę, że przez 58 lat od wstąpienia do ONZ w 1956 r., Japonia jest jego odpowiedzialnym członkiem i wniosła duży wkład w funkcjonowanie organizacji. Powiedział też, że kraje członkowskie, które podzielają wspólną ideę, powinny zjednoczyć wysiłki w kierunku reformy ONZ, dostosowującej go do realiów 21. wieku, a Japonia chciałaby przy tym objąć odpowiednią rolę jako stały członek Rady Bezpieczeństwa. Japonia i Polska podzielają opinię odnośnie konieczności reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ – prezydent Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia Ogólnego wytknął nieefektywność Rady m.in. w obliczu kryzysu na Ukrainie oraz wyraził przekonanie o konieczności reformy obejmującej zwiększenie liczby członków i poprawę efektywności. Japonia chce ściśle współpracować z Polską, tak aby w przyszłym roku, w którym przypada 70 rocznica powstania ONZ, udało się uzyskać wyraźne postępy w kwestii reformy Rady Bezpieczeństwa.


(2) Wizyta w Warszawie delegacji Komisji ds. Europy Japońskiej Federacji Biznesu

22 i 23 września br. w Warszawie przebywała misja gospodarcza Komisji ds. Europy Japońskiej Federacji Biznesu Keidanren (szefem delegacji był przewodniczący Komisji Yoshio Sato). Poprzednia wizyta delegacji Keidanrenu w Polsce miała miejsce w kwietniu 2012 r. Niezwykle rzadko zdarza się, by jeden kraj został odwiedzony przez misję dwukrotnie w przeciągu kadencji jednego ambasadora. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Polską w japońskich kręgach gospodarczych.

Członkowie misji spotkali się z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim, ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Jaromirem Sokołowskim oraz członkami Konfederacji Lewiatan. Przedstawiciele Keidanrenu zaapelowali do polskich władz i kręgów biznesowych o poparcie dla szybkiego podpisania umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) między Japonią i UE, wspominając, że administracja premiera Abe chciałaby osiągnąć wstępne porozumienie w 2015 r. Wywiązała się też ożywiona dyskusja na temat dalszego umacniania japońsko-polskich relacji gospodarczych. Strona polska wyraziła przychylność stwierdzając m.in., że również byłaby zadowolona z szybkiego porozumienia w sprawie EPA.

22 września był dniem powołania nowego rządu premier Ewy Kopacz. Jednak mimo natłoku obowiązków wiele ważnych osób, w tym dwóch ministrów zgodziło się przyjąć delegację Keidanrenu. Świadczy to o wadze naszych stosunków dwustronnych.


W drugiej połowie tego roku czeka nas szereg istotnych wydarzeń oraz wizyt ważnych osobistości, m.in. uroczystości z okazji 20-lecia powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w listopadzie. Proszę Państwa o dalszą współpracę na rzecz rozwoju relacji japońsko-polskich.


Makoto Yamanaka
Ambasador Japonii w Polsce