Polski | Japanese (日本語)

Listy od Ambasadora

Warszawa, 16 marca 2015 r.Szanowni Państwo,

Jak Państwo już wiedzą Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył wizytę w Japonii w dniach 26-27 lutego br. W czasie tej wizyty miała miejsce audiencja u Cesarza Akihito oraz odbył się szczyt między Prezydentem Komorowskim a Premierem Abe. Uważam, że ta wizyta odniosła ogromny sukces.

Można stwierdzić, że ta wizyta była historycznie przełomowa dla stosunków japońsko-polskich, gdyż podniosła je do poziomu „Partnerstwa Strategicznego”. Chciałbym Państwu teraz przedstawić, między innymi główne osiągnięcia szczytu japońsko-polskiego. Załączyłem kopię mojego artykułu opublikowanego w „Rzeczpospolitej” w dniu 26 lutego br. (Tytuł i podtytuł artykułu pochodzą od Redakcji.)


Umocnienie stosunków w zakresie politycznym i bezpieczeństwa

Sytuacja na Ukrainie była jednym z głównych tematów poruszonych w czasie szczytu między Prezydentem Komorowskim a Premierem Abe. Obaj przywódcy wyrazili wspólne stanowisko, że kwestia ukraińska ma być rozwiązana poprzez pokojowe i dyplomatyczne środki, całkowicie szanując suwerenność tego państwa. Uzgodniono także, że Japonia i Polska zbadają możliwości oraz szanse na podjęcie wspólnych działań na rzecz pomocy rozwojowej dla Ukrainy. W czasie tej wizyty w Tokio Podsekretarz Stanu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani Katarzyna Kacperczyk prowadziła konsultacje z japońskim partnerem na wspomniany temat. Mam nadzieję, że wspólne podjęcie współpracy rozwojowej dla Ukrainy zostanie wkrótce zrealizowane między Japonią a Polską. Chciałbym podkreślić, że Japonia już w tej chwili intensywnie i na wielką skalę udziela pomocy na Ukrainie. Natomiast Polska jako sąsiad Ukrainy prowadzi efektywne działania pomocowe dla Ukrainy odpowiadające jej zapotrzebowaniom.

Prezydent Komorowski i Premier Abe wymienili również poglądy dotyczące walki z terroryzmem i sytuacji regionalnej. Przywódcy doszli do wspólnego wniosku, że nie godzą się na żadną próbę zmiany statusu quo i nasilający się brutalny radykalizm. Obaj przywódcy stwierdzili, że będą aktywnie działać na rzecz pokoju i stabilizacji regionów i świata. Ustalono także, że regularnie będą miały miejsce konsultacje między Ministerstwami Spraw Zagranicznych na szczeblu Wiceministra i Dyrektora Generalnego oraz między Ministerstwami Obrony Narodowej, aby konkretnie wzmocnić współpracę w zakresie polityki i bezpieczeństwa. Rozmowy między Biurami Bezpieczestwa Narodowego obu krajów będą zintensyfikowane.


Współpraca w dziedzinie gospodarki, energetyki, nauki i technologii

Obaj przywódcy przyjęli z zadowoleniem zmianę memorandum dotyczącego współpracy miedzy JETRO (Japan External Trade Organization) a PAIiIZ (Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych). Te wpływowe instytucje obu krajów będą wzajemnie wspierały inwestycje oraz poszukiwania rynków zbytu dla produktów rolnych i innych. Obecnie toczą się kolejne intensywne negocjacje w sprawie Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Japonią i Unią Europejską, inaczej zwaną Umową o Wolnym Handlu. Podkreślono znaczenie wczesnego i pomyślnego zawarcia tej Umowy. W kwestii sektora energetyki, obaj przywódcy dalej zachęcają do współpracy w dziedzinie promocji technologii czystego węgla, innych źródeł energii, włącznie z energią atomową, jak również w dziedzinie nauki i techniki. Odnośnie do eksportu polskiej wieprzowiny do Japonii, obaj przywódcy postanowili wspierać konsultacje ekspertów, aby wznowić eksport wieprzowiny do Japonii stosując tak zwany regionalizm na podstawie naukowej analizy.


Promocja kultury i wymiany obywatelskiej

Prezydent Komorowski i Premier Abe zwrócili także uwagę na wymianę i kontakty między obywatelami obu krajów, również poprzez turystykę. Po szczycie w Tokio podpisałem wspólnie z Ambasadorem Polski w Tokio Umowę dotyczącą „Zwiedzaj i Pracuj”, inaczej zwaną „Working Holiday”. Obecnie staramy się, żeby ta umowa weszła w życie latem br. Oczekujemy, że dzięki tej umowie młodzież z Japonii i Polski będzie mogła zwiedzać oba kraje pogłębiając przy tym wiedzę i zrozumienie obyczajów i kultury drugiego kraju.

Należy też wspomnieć, że w październiku br. odbędzie się 17. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Warszawie. Obaj przywódcy odnotowali z zadowoleniem, że najwięcej uczestników w eliminacjach do konkursu pochodzi z Japonii. Wyrazili oni także opinię, że ta okazja przyczynia się do aktywniejszej wymiany międzyludzkiej obu krajów.


Wizyta Prezydenta Komorowskiego ma historyczne znaczenie pod tym względem, że Japonia i Polska jako partnerzy strategiczni potwierdzili swoją wolę do dalszego wzmacniania współpracy w jeszcze szerszym zakresie. Ambasada Japonii w Polsce jako przedstawiciel Rządu Japonii korzystając z impetu, jaki ta wizyta nadała relacjom japońsko-polskim, oraz realizując nieustannie jej rezultaty, będzie wkładała jeszcze więcej wysiłku, żeby dalej rozwijać nasze dwustronne stosunki. Chciałbym poprosić o zrozumienie i współpracę, aby osiągnąć ten cel wspólnie z Państwem.


Makoto Yamanaka
Ambasador Japonii w Polsce