Polski | Japanese (日本語)

Listy od Ambasadora

Warszawa, 28 października 2015 r.Szanowni Państwo,

Niedawne wybory do parlamentu upłynęły w atmosferze pięknej złotej polskiej jesieni. Był to bardzo gorący okres w polskiej polityce. W poniższym liście chciałbym poinformować Państwa o głównych wydarzeniach związanych z Japonią, które miały miejsce podczas kampanii wyborczej w Polsce: wizycie Jej Cesarskiej Wysokości Księżnej Takamado w Polsce, porozumieniu w sprawie umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP) oraz wyborze Japonii na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.


Wizyta w Polsce Jej Cesarskiej Wysokości Księżnej Takamado

W połowie października Polskę odwiedziła Jej Cesarska Wysokość Księżna Takamado. Była to druga wizyta księżnej w Polsce po 21 latach i można uznać ją za symbol bliskich relacji łączących nasze kraje. W 1994 roku Jej Cesarska Wysokość wraz z prezydentem Lechem Wałęsą oraz Andrzejem Wajdą i Krystyną Zachwatowicz-Wajdą uświetniła swoją obecnością uroczystość otwarcia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Odwiedzając Mangghę ponownie po 21 latach, Księżna Takamado była pod dużym wrażeniem dynamicznego rozwoju tej placówki jako centrum wymiany kulturalnej między Japonią i Polską. W Warszawie Jej Cesarska Wysokość przysłuchiwała się występom pianistów podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, była gościem honorowym Wieczoru Japońskiego na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym oraz odwiedziła m.in. Instytut Głuchoniemych. Wszystkie spotkania upłynęły w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

W trakcie spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą rozmowy koncentrowały się wokół silnych związków łączących nasze kraje, m.in. wspomnień Jej Cesarskiej Wysokości z wizyty sprzed 21 lat oraz faktu, iż prezydent Duda towarzyszył w 2008 roku ś. p. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podczas wizyty w Japonii.

Wizyta Jej Cesarskiej Wysokości była cennym wydarzeniem poprzedzającym 60. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską, przypadającą w 2017 roku oraz 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych w 2019 roku.


Porozumienie w sprawie TPP oraz drugi etap abenomiki – polityki gospodarczej premiera Shinzo Abe

5 października, po ponad 5 latach negocjacji, osiągnięto w końcu wstępne porozumienie w sprawie umowy o TPP (Partnerstwo Transpacyficzne, w którym bierze w nim udział 12 krajów – Japonia, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Malezja, Singapur, Wietnam, Brunei, Meksyk, Peru i Chile. Odpowiadają one łącznie za ok. 40% światowego PKB). W wyniku tego porozumienia w szybko rozwijającym się regionie Azji i Pacyfiku powstanie największy na świecie obszar gospodarczy. Niezwykle ważne jest także to, że w wielu dziedzinach tworzone są nowe reguły na miarę 21. wieku. Umowa TPP stanie się również zapewne magnesem przyciągającym pozostałe kraje regionu. Oczekuje się, że porozumienie w sprawie TPP stanie się bodźcem dla negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) między Japonią i UE, co zaowocuje powstaniem obszaru wolnego handlu o skali globalnej. Pragnę ponownie prosić o wsparcie Polski dla EPA między Japonią i UE, w sprawie którego spodziewane jest osiągnięcie wstępnego porozumienia jeszcze w tym roku.

Partnerstwo Transpacyficzne jest także ważnym filarem abenomiki, polityki gospodarczej prowadzonej przez premiera Shinzo Abe. Liberalizacja m.in. sektora handlu, inwestycji oraz usług przyczyni się do aktywizacji działalności gospodarczej ukierunkowanej na zagranicę, co jest podstawą strategii rozwoju. Podpisanie umowy o TPP pozwoli krajom regionu Azji i Pacyfiku osiągnąć wzrost gospodarczy i wspólnie cieszyć się dobrobytem. 24 września ogłoszony został drugi etap abenomiki, który zakłada zwiększenie PKB o 20% do 600 bilionów jenów (ok. 5 bilionów dolarów) oraz zatrzymanie spadku liczby ludności i utrzymanie w przyszłości populacji na poziomie 100 milionów osób. Oczekuje się, że dzięki tym działaniom gospodarka Japonii wejdzie na ścieżkę dynamicznego wzrostu.


Wybór Japonii na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz jej wkład na arenie międzynarodowej

16 października, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Japonia została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Dwuletnia kadencja rozpocznie się w 2016 roku. W ten sposób Japonia będzie pełnić funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa po raz jedenasty, najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich ONZ. Jest to wyraz wysokiego uznania społeczności międzynarodowej dla wieloletnich osiągnięć i postawy Japonii w ramach ONZ oraz oczekiwań na jeszcze większe zaangażowanie w przyszłości.

W ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ Japonia zamierza aktywnie udzielać się w szerokim zakresie zagadnień dotyczących pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Konkretne działania obejmują m.in. angażowanie się w misje pokojowe ONZ, aktywny wkład na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, jak również reagowanie na sytuację w Korei Północnej.

W reakcji na problem imigrantów, który ma duży wpływ na Europę, Japonia rozpoczęła już konkretne działania pomocowe, kierując się względami humanitarnymi oraz poczuciem solidarności z Europą. Przeznaczyła ok. 810 milionów dolarów (ok. 3 razy więcej niż w roku ubiegłym) na pomoc dla uchodźców i uchodźców wewnętrznych w Syrii i Iraku. Zadecydowała także o przeznaczeniu dodatkowych 2,5 miliona dolarów pomocy humanitarnej dla Serbii, Macedonii i innych krajów graniczących z UE, które angażują się w przyjmowanie uchodźców i imigrantów.

Od powstania ONZ mija 70 lat. Potrzebna jest reforma tej organizacji, która dostosowałaby ją do aktualnej sytuacji. Szczególnie pilną kwestią jest reforma Rady Bezpieczeństwa. Japonia, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa, zamierza czynić starania na rzecz tej reformy, we współpracy z Polską i innymi krajami, które podzielają nasz punkt widzenia.
Z poważaniem,


Makoto Yamanaka
Ambasador Japonii w Polsce