Polski | Japanese (日本語)

Listy od Ambasadora

Warszawa, 8 lutego 2016 r.Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że mój list zastaje Państwa w dobrym zdrowiu. Obecny rok obfitował będzie w ważne dla Polski wydarzenia, takie jak szczyt NATO w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży. Będzie to również rok niezwykle istotny z punktu widzenia japońskiej polityki zagranicznej. W związku z tym w niniejszym liście, ostatnim, jaki wysyłam do Państwa jako ambasador, chciałbym skupić się na zarysowaniu jej najistotniejszych punktów.


1. Japonia krajem przewodniczącym G7

Japonia przewodniczy w tym roku grupie G7 i w związku z tym w maju, po ośmiu latach, ponownie będzie gospodarzem szczytu państw grupy, który zorganizowany zostanie w regionie Ise-Shima. Region ten słynie z prastarego chramu Ise Jingū i pięknej przyrody - roztaczającego się przed oczyma rozległego oceanu, pełnego wysp i wysepek oraz licznych malowniczych zatoczek. Można powiedzieć, że to prawdziwa „kolebka” Japonii.

Obecnie społeczność międzynarodowa stoi przed licznymi wyzwaniami, takimi jak spowolnienie rozwoju gospodarczego, terroryzm, kryzys imigracyjny czy też jednostronne próby siłowej zmiany status quo. Państwa G7, podzielając podstawowe wartości, jakimi są wolność, demokracja, praworządność i poszanowanie praw człowieka, powinny - spoglądając z perspektywy globalnej i skupiając się na przyszłości - wskazać najodpowiedniejszą drogę do rozwiązania tych problemów.


2. Japonia niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

W tym roku rozpoczyna się dwuletnia kadencja Japonii jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Japonia będzie pełniła tę funkcję już po raz jedenasty, najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich. W obliczu narastających wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego, takich jak przeprowadzona na początku roku przez Koreę Północną próba jądrowa, nasz kraj zamierza aktywnie wypełniać swoją rolę w Radzie.


3. Szczyt przywódców Japonii, Chin i Republiki Korei

W tym roku Japonia przewodniczy także szczytowi przywódców Japonii, Chin i Republiki Korei i będzie wypełniać swoją rolę tak, by spotkanie to przyniosło konkretne rezultaty przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie.


4. Szósta Międzynarodowa Konferencja na rzecz Rozwoju Afryki

W tym roku odbędzie się również szósta edycja Konferencji na rzecz Rozwoju Afryki (TICAD VI), w której Japonia pełni wiodącą rolę. Po raz pierwszy zostanie ona zorganizowana w Afryce. Rząd Japonii wraz z sektorem prywatnym będą wspólnie pracować nad dalszym wzmocnieniem partnerstwa z Afryką.

W związku z zakończeniem mojej misji ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Polsce nadszedł czas mojego powrotu do Japonii. Obowiązki ambasadora miałem zaszczyt pełnić w Polsce przez dość długi okres cztery lat i czterech miesięcy. W tym czasie doszło do znacznego pogłębienia relacji między Japonią i Polską, m.in. na polu polityki, gospodarki i kultury. Jako ambasador wyjeżdżam więc z poczuciem spełnionego obowiązku. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za ogromną życzliwość i wsparcie, jakie otrzymałem od Państwa podczas pełnienia moich obowiązków. Wracam do Japonii przepełniony wspaniałymi wspomnieniami i wdzięcznością. Również po powrocie zamierzam dokładać starań, by choć trochę przyczynić się do dalszego umacniania przyjaznych relacji i współpracy między Japonią i Polską.

Kończąc, chciałbym życzyć Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Łączę wyrazy szacunku,
Makoto Yamanaka
Ambasador Japonii w Polsce