Polski | Japanese (日本語)

Wpłaty na rzecz poszkodowanych w wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii

Do dnia 31 marca 2016 r. do ambasady wpłynęło łącznie 626 261,57 PLN i 280,00 EUR. Kwota ta nie stanowi całości środków, które zebrano w Polsce - nie uwzględnia innych form przekazywania pieniędzy, jak bezpośrednie wpłaty na konto Japońskiego Czerwonego Krzyża czy przekazy za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych. Pieniądze wpłacane do ambasady przekazywane są na bieżąco Japońskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Za pośrednictwem JCK oraz japońskiego rządu pieniądze trafiają do komitetów ds. podziału datków przy samorządach lokalnych, które przekazują je potrzebującym.


Przedłużenie terminu przyjmowania wpłat przez Ambasadę Japonii

Prosimy o wpłaty na poniższy rachunek. Mogą Państwo dokonać przelewu z rachunku bankowego lub na poczcie. Bezpośrednie wpłaty w gotówce przyjmujemy także w Dziale Konsularnym Ambasady (Ul. Szwoleżerów 8). Termin przyjmowania wpłat na rachunek oraz gotówki został wydłużony do 31 marca 2018 r. Otrzymane wpłaty zostaną zebrane i przekazane Japońskiemu Czerwonemu Krzyżowi.


Account name: Ambasada Japonii – Pomoc

Account owner's address: ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa

Account number: 22 2210 0009 0000 0000 0010 3956

Bank name: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

Bank SWIFT code: BOTKPLPW


Możliwe są także bezpośrednie wpłaty na konta rządu Japonii oraz Japońskiego Czerwonego Krzyża. Odpowiednie informacje można znaleźć na stronach internetowyuch tych instytucji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.