Polski | Japanese (日本語)

Wpłaty na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kumamoto

Wpłat na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kumamoto można dokonywać za pośrednictwem Ambasady Japonii lub wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto prefektury Kumamoto. Pieniądze wpłacane do ambasady przekazywane są na bieżąco rządowi Japonii(*).

(*) Wpłaty otrzymane przez Ambasadę Japonii zostana przekazane osobom poszkodowanym za pośrednictwem lokalnych władz.

Termin przyjmowania wpłat został wydłużony do 31 marca 2018.Dane do przelewu na konto Ambasady Japonii:


Account name: Ambasada Japonii – Pomoc

Account owner's address: ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa

Account number: 57 2210 0009 0000 0000 0010 5363

Bank name: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

Bank SWIFT code: BOTKPLPW


Podczas dokonywania przelewu w rubryce „uwagi” prosimy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu osoby dokonującej wpłaty. Prosimy też zasygnalizować życzenie otrzymania potwierdzenia odbioru („certificate of receipt”).

Przyjmowanie wpłat bez pośrednictwa Ambasady Japonii:


1. Japoński Czerwony Krzyż: Przyjmowanie bezpośrednich wpłat zostało zakończone z dniem 15 czerwca.
2. Wpłata bezpośrednio na konto pomocowe prefektury Kumamoto
Dane do przelewu (link zewnętrzny)