Polski | Japanese (日本語)

Wystąpienie ambasadora Makoto Yamanaka podczas kongresu 2nd International Nuclear Energy Congress

22 maja ambasador Makoto Yamanaka wygłosił odczyt podczas inauguracyjnej sesji międzynarodowego kongresu 2nd International Nuclear Energy Congress, zorganizowanego przez Politechnikę Warszawską we współpracy z Uniwersytetem Stanowym w Oregonie i francuskim Instytutem Nauki i Techniki ParisTech. W sesji udział wzięły osoby związane z energią atomową, m.in. pracownicy przedsiębiorstw, uczelni, placówek badawczych oraz organów administracji. Ambasador przedstawił sytuację związaną z usuwaniem skutków ubiegłorocznego trzęsienia ziemi i awarii w elektrowni atomowej Fukushima I, opowiedział także o działaniach Japonii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych i wnioskach, jakie zostały wyciągnięte z awarii.

Treść wystąpienia ambasadora

Strona kongresu: http://nuclear.ucbzse.edu.pl/2012

W kongresie wziął także udział Akio Toba, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej JAIF (JICC), który podczas sesji poświęconej nowym inicjatywom dotyczącym bezpieczeństwa przedstawił prezentację na temat awarii w elektrowni Fukushima I.

Zgromadzeni goście (5 od prawej Ambasador Yamanaka; obok Hanna Trojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki)

Ambasador Yamanaka przemawia podczas sesji inauguracyjnej

Wystąpienie dyrektora Toby