Polski | Japanese (日本語)

Polesie Zachodnie Transgranicznym Rezerwatem Biosfery UNESCO

5 września 2012 roku w Warszawie w Pałacu Staszica odbyło się międzynarodowe spotkanie, podczas którego przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy otrzymali z rąk Iriny Bokowej, Dyrektora Generalnego UNESCO, certyfikaty Transgranicznego Rezerwatu Biosfery.

Japonia, jako członek ODA, tworzy japoński fundusz na rzecz rozwoju potencjału kapitału ludzkiego, i te właśnie środki zostały wykorzystane w celu budowy partnerstwa między lokalną społecznością i przemysłem oraz organizacji warsztatów specjalistów z dziedziny środowiska z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Podczas spotkania podziękowania za wsparcie projektu przez fundusz złożyli m.in.: podsekretarz stanu polskiego Ministerstwa Środowiska Janusz Zalewski, białoruski wiceminister środowiska, dyrektor Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Dyrektor Działu Ekologii i Nauk o Ziemi z głównej siedziby UNESCO.

Obecny również Radca Ambasady Japonii w Polsce Hiroshi Matsumoto wyraził zadowolenie z zakończonego sukcesem przedsięwzięcia i poinformowal zebranych, że Japonia, która przyczyniła się już do międzynarodowej ochrony środowiska, poprzez działania takie jak organizacja X Konferencji Stron Konwencji o Rożnorodności Biologicznej (COP10), będzie gospodarzem mającej odbyć się w 2014 roku w Nagoi i Okayamie konferencji UNESCO nt. Edukacji dla Zrównoważonego Wzrostu.

  • 写真1
  • 写真2