Polski | Japanese (日本語)

Jubileuszowe XX Walne Zgromadzenie Członków JICA - JAAP (JICA Alumni Association in Poland (JAAP))

W dniu 17 listopada br. w sali wielofunkcyjnej Ambasady Japonii odbyło się Jubileuszowe XX Walne Zgromadzenie Członków JICA – JAAP. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Gębala oraz trzydziestu innych członków Stowarzyszenia, a także Radca Ambasady Japonii, Pan Hiroshi Matsumoto i II Sekretarz Ambasady, Pan Manabu Saito. Przewodniczący Gębala złożył sprawozdanie z działalności JAAP w roku 2012, składając przy tym na ręce przedstawicieli Ambasady podziękowania za zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia. Radca Matsumoto w swojej przemowie przedstawił szkic obecnej polityki zagranicznej Japonii. Zgromadzeni prowadzili ożywioną dyskusję na temat przyszłej aktywności JICA – JAAP.


zdjęcie 1 zdjęcie 2