Polski | Japanese (日本語)

Podpisanie umowy z firmą Babcock-Hitachi K.K. na budowę instalacji odsiarczania spalin w elektrowni Kozienice

5 marca w elektrowni Kozienice odbyła się ceremonia podpisania umowy z firmą Babcock-Hitachi K.K. na budowę instalacji odsiarczania spalin. Ambasadę reprezentował radca Hiroshi Matsumoto.

Niniejszy projekt wart jest uwagi jako element współpracy japońsko-polskiej w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska.

  • Photo 1
  • Photo 2