Polski | Japanese (日本語)

Polsko-Japońskie Forum Ekonomiczne

19 kwietnia br. ambasador Makoto Yamanaka wziął udział w Polsko-Japońskim Forum Ekonomicznym, które odbyło się w województwie lubuskim w Zielonej Górze.

Forum zorganizowane zostało w związku z ideą pogłębiania relacji między Japonią, Unią Europejską i Polską, a jego gospodarzem był wiceprzewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Kontaktów z Japonią, europoseł Artur Zasada.

W forum wzięli również udział następujący goście: ambasador Japonii przy Unii Europejskiej Kojiro Shiojiri, przewodniczący organizacji Shokokai Pan Fukuda oraz inni jej przedstawiciela, a także przeszło trzydziestu reprezentantów firm z kapitałem japońskim w Polsce. Ze strony polskiej, obok Pana Zasady, w wydarzeniu uczestniczyli europoseł Jarosław Wałęsa, senator Robert Dowhan oraz władze województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Polak na czele.

Po wstępnych przemówieniach europosła Zasady oraz ambasadora Makoto Yamanaki, ambasador Kojiro Shiojiri, poseł Zasada oraz poseł Wałęsa przedstawili temat Stosunki między Japonią a UE z punktu widzenia Brukseli. Następnie przewodniczący Fukuda, dyrektor generalny JETRO Go Shimuta oraz prezes PAIiIZ Sławomir Majman przeprowadzili dyskusję zatytułowaną Promowanie polsko-japońskich relacji biznesowych. Ostatnim punktem programu była prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej regionu lubuskiego, przygotowana przez marszałek Polak, prezydenta Zielonej Góry, prezydenta Nowej Soli, przedstawiciela Kostrzyńsko-Słubickiej SSE i przedstawiciela związków zawodowych w Lubuskiem. Głos zabrał również reprezentant rozwijających się w województwie lubuskim firm z kapitałem zagranicznym – dyrektor finansowy polskiego oddziału brytyjskiej firmy AB Foods.


Program Forum
Podsumowanie Forum
  • Ambasador Yamanaka wita gości
  • Przemowa organizatora, europosła Zasady
  • Przemowa ambasadora Shiojiriego
  • Sala konferencyjna
  • Narada europosłów Zasady i Wałęsy oraz ambasadorów Shiojiriego i Yamanaki z marszałek Polak przed otwarciem Forum
  • Lokalni dziennikarze przeprowadzają wywiad z ambasadorem Yamanaką