Polski | Japanese (日本語)

Świąteczne spotkanie opłatkowe

członków JAAP – JICA Alumni Association in Poland

18 grudnia br. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe członków JAAP, podczas którego wspominano tegoroczną oraz dyskutowano nad przyszłoroczną działalnością Stowarzyszenia. Uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele Ambasady Japonii, Radca Matsumoto, Radca Ishii oraz Sekretarz Watanabe zadeklarowali wsparcie dla działań JAAP – JICA.