Polski | Japanese (日本語)

Dostarczanie kompleksowych informacji na temat kwestii związanych z elektrownią jądrową Fukushima Daiichi

Rząd Japonii uznaje za jeden ze swych obowiązków dostarczanie międzynarodowej społeczności klarownych i dokładnych informacji na temat zagadnień związanych z elektrownią jądrową Fukushima Daiichi. Aby go wypełnić, użyteczne informacje dotyczące kwestii elektrowni w Fukushimie zamieszczane są na stronie internetowej rządu.

Znajdują się tam następujące informacje:

- kompleksowy raport dostarczony przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA),

- porównanie danych z próbek powietrza między miastami w Japonii i w dużych miastach na świecie,

- informacje na temat opublikowanego 13 lutego 2014r. końcowego sprawozdania z misji przeglądowej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) w sprawie średnio- i długoterminowej mapy drogowej na rzecz likwidacji należących do TEPCO bloków 1-4 elektrowni Fukushima Daiichi.

Link do w/w strony internetowej (dostępnej tylko w wersji angielskiej):

http://www.mofa.go.jp/dns/inec/page18e_000038.html