Polski | Japanese (日本語)

Polsko-Japońskie Seminarium nt. Czystych Technologii Węglowych 2014 (2 czerwca)

6 czerwca br. pod auspicjami Japońskiego Centrum Energetyki Węglowej (JCOAL), Ministerstwa Gospodarki RP, Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii (METI), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Ambasady Japonii w Polsce, japońskiej Organizacji Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) oraz Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO odbyło się Polsko-Japońskie Seminarium nt. Czystych Technologii Węglowych. Mowę otwierającą wygłosił Ambasador Japonii w Polsce Pan Makoto Yamanaka i sekretarz stanu w Ministerstwa Gospodarki, Pan Tomasz Tomczykiewicz.


Tekst przemowy Ambasadora


Agenda seminarium oraz materiały konferencyjne


  • Przemowa Ambasadora Yamanaki
  • Przemowa Wiceministra Tomczykiewicza
  • Przemowa Dyrektor Miki-Bryskiej
  • Przemowa Dyrektora Generalnego METI, Pana Nakanishiego
Prelegenci

Zdjęcia: Ministerstwo Gospodarki RP