Polski | Japanese (日本語)

Ambasador Japonii na ceremonii podpisania umowy o wspólnym rozwoju projektu pomiędzy Mitsui & Co. a KW (23.07)

Ambasador Makoto Yamanaka wziął udział w ceremonii podpisania umowy o wspólnym rozwoju projektu budowy elektrowni Czeczott pomiędzy Mitsui & Co. a Kompanią Węglową, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki.

W swym przemówieniu Ambasador podkreślił znaczenie dwustronnej współpracy i wyraził nadzieję, że wspólny projekt przebiegać będzie pomyślnie.

Na uroczystości obecni byli także Wicepremier i Minister Gospodarki, Janusz Piechociński, oraz wójt gminy Miedźna, Bogusław Taranowski.

  • p1
  • p2