Polski | Japanese (日本語)

Druga edycja warsztatów zaawansowanych materiałów V4 - JST

W dniach 17-18 września na Politechnice Warszawskiej już po raz drugi odbyły się warsztaty zaawansowanych materiałów Grupa Wyszehradzka (V4) – JST (Japońska Agencja ds. Nauki i Technologii - Japan Science and Technology Agency), w których udział wzięło ponad 70 badaczy i naukowców. W swoim wystąpieniu podczas otwarcia warsztatów Radca Ambasady Japonii Hiroshi Matsumoto wspomniał m.in. o tym, że propozycja ich zorganizowania padła ze strony polskiej na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw V4 i Japonii w New Delhi w listopadzie ubiegłego roku oraz podziękował Politechnice Warszawskiej i JST za ich przeprowadzenie. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę państw V4 i Japonii w zakresie nauki i techniki.