Polski | Japanese (日本語)

Wizyta delegacji Japońskiej Federacji Biznesu KEIDANREN w Polsce

(22-23 września 2014)

W dniach 22-23 września 2014, delegacja Japońskiej Federacji Biznesu KEIDANREN, której przewodniczył Pan Yoshio Sato, prezes i dyrektor generalny Sumitomo Insurance Co., spotkała się z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki, Panem Januszem Piechocińskim, Ministrem Finansów, Panem Mateuszem Szczurkiem, oraz Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Panem Jaromirem Sokołowskim.

Na wszystkich spotkaniach miała miejsce żywa dyskusja na temat relacji ekonomicznych Polski z Japonią, a także sposobów na dalsze ich pogłębienie.

Ostatnia wizyta delegacji KEIDANREN miała miejsce w kwietniu 2012 roku.