Polski | Japanese (日本語)

Paszport dla małoletniego

Podczas procedury ubiegania się o japoński paszport dla małoletniego wymagany jest podpis jednego z rodziców na drugiej stronie formularza paszportowego w rubryce „Podpis przedstawiciela ustawowego”. Jeśli jednak jedno z rodziców uprzednio wyraża wobec Ambasady Japonii sprzeciw na wydanie paszportu dla małoletniego, to wydanie takie następuje zwykle po potwierdzeniu zgody obojga rodziców. W celu takiego potwierdzenia Ambasada zwykle prosi osobę mającą prawa rodzicielskie, która uprzednio nie wyraziła zgody na wydanie paszportu dla dziecka, o pisemną „Zgodę na wydanie paszportu”.


W Polsce rodzic podlega karze w przypadku wywiezienia za granicę dziecka poniżej 15 roku życia bez zgody drugiego opiekuna, jeśli oboje rodzice posiadają prawa rodzicielskie. W praktyce zdarzają się przypadki, że podczas ponownego wjazdu do kraju zamieszkania jest on aresztowany jako podejrzany o popełnienie przestępstwa uprowadzenia dziecka lub wszczynana jest procedura poszukiwania za pośrednictwem Interpolu (ICPO). W celu uchronienia obywateli japońskich mieszkających w Polsce przed takimi niedogodnościami, w przypadku ubiegania się w Ambasadzie Japonii o paszport dziecka poniżej 15 roku życia, wymagane jest ustne potwierdzenie woli obojga opiekunów prawnych, mimo iż brak sprzeciwu któregokolwiek z opiekunów. Dziękujemy za zrozumienie.