Polski | Japanese (日本語)

Podstawowe informacje na temat programu „Zwiedzaj i Pracuj”

Podczas wizyty w Japonii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w lutym br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Rządem Japonii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Program, który umożliwia otrzymanie specjalnej wizy pozwalającej na podjęcie zatrudnienia o charakterze dodatkowym w stosunku do pobytu wypoczynkowego na okres do jednego roku, został uruchomiony 13 lipca 2015 r.

Cele programu:

Program ten skierowany jest do Polaków i Japończyków w wieku od 18 do 30 lat i umożliwia wyjazd do Japonii/Polski na okres do jednego roku w celu promowania wzajemnego zrozumienia oraz umacniania przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi krajami. Opis programu w wersji angielskiej można znaleźć tutaj: http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html

Cechą szczególną programu jest możliwość podjęcia pracy zarobkowej, która pozwoli na pokrycie wydatków związanych z podróżami oraz pobytem w Japonii. Jednakże głównym celem programu jest wyjazd do Japonii w celach wypoczynkowych, dlatego osoby, które chcą wyjechać do Japonii jedynie w celach zarobkowych lub celem podjęcia tam nauki, powinny ubiegać się o stosowną wizę.


Warunki uczestnictwa w programie:

Obywatele polscy, którzy chcą ubiegać się o uczestnictwo w programie „Zwiedzaj i Pracuj”, muszą spełniać poniższe warunki:


O czym należy pamiętać:

Informator dotyczący programu dostępny w poniższym linku:

http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/informatorWH.pdf


Dokumenty wizowe do pobrania: