Polski | Japanese (日本語)

Wymagania wizowe

Na postawie umowy dwustronnej z 1999 roku o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego, w przypadku wyjazdów turystycznych trwających do 90 dni oraz wyjazdów służbowych (konferencje, spotkania biznesowe itp.) wiza nie jest wymagana.

Wiza wymagana jest, gdy wyjeżdżający otrzymuje w Japonii wynagrodzenie. Dotyczy to zarówno wyjazdów do pracy, na stypendia i na szkolenia. Ze względu na skomplikowaną naturę przepisów wizowych, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 696 50 05.


Dokumenty wymagane podczas ubiegania się o wizę.

Wraz z wnioskiem wizowym (plik PDF do pobrania) (Wzór wypełnienia) należy przedłożyć w ambasadzie:

  • ważny paszport;
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 4,5x4,5 cm, zrobione na wprost na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
  • wszelkie dokumenty przesłane przez stronę japońską;
  • w niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, prosimy o kontakt telefoniczny z działem konsularnym ambasady.

Czas oczekiwania na wizę (jeżeli przedstawione dokumenty są kompletne) wynosi do 7 dni.


W uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą być złożone przez upoważnioną na piśmie osobę trzecią. Wniosek musi jednak zostać podpisany przez osobę ubiegającą się o wizę.


Powyższe informacje dotyczą obywateli polskich. Obywatele innych krajów proszeni są o uprzedni telefoniczny kontakt z ambasadą.

Informacje o wizach dla obywateli innych krajów: 800012020 (Infolinia 24h, język angielski)


JAPAN VISA INFORMATION HOTLINE (24 hours/7 days a week, English only)
Tel: 800012090
*This Hotline is designated for visa applicants residing in Poland.
*If you are calling from Poland, you will be charged a domestic call fee for your call.
*This Hotline will only provide general information regarding Japanese visas.
*The Hotline will not connect you to the Embassy's Visa Section. If you need to contact Embassy in regards to a pending visa application, please contact the Embassy directly at (022) 696 5005 during office hours.


Ważność wizy

Wiza ważna jest przez trzy miesiące od daty wystawienia. Oznacza to, że wjazd do Japonii musi nastąpić w przeciągu trzech miesięcy. Okres pobytu (zaznaczony na wizie - 1 rok, 6 miesięcy, 3 miesiące itp.) liczy się od dnia wjazdu do Japonii, a nie od daty wystawienia wizy.