Ambasada 日本語

Wydział Informacji i Kultury

Spotkanie z mistrzem teatru nō, Akirą Matsui

W środę 18 maja 2011 odbyło się spotkanie z mistrzem teatru nō, Akirą Matsui, wybitnym aktorem i nauczycielem, odznaczonym tytułem „niematerialnego skarbu kultury”. Opowiedział on o specyfice pięciu kategorii teatru nō i zaprezentował podstawowe kroki sceniczne. Swój wykład zilustrował filmami z fragmentami sztuk. Na zakończenie, członkowie grupy Ryokurankai założonej z inicjatywy mistrza Matsui zaprezentowali swoje umiejętności sceniczne.