Ambasada 日本語

Wydział Informacji i Kultury

Pierwszy z cyklu wykładów o Japonii

W czwartek 16 czerwca w Wydziale Informacji i Kultury odbył się pierwszy z cyklu wykładów o Japonii. W roli prelegenta wystąpił ambasador Yuichi Kusumoto, który opowiedział o aktualnej sytuacji w Japonii. Ambasador mówił m.in. o odbudowie kraju po marcowym trzęsieniu ziemi, japońskim systemie wartości oraz wyzwaniach na przyszłość. Licznie zgromadzeni goście z uwagą wysłuchali wykładu, a następnie zadawali ambasadorowi wiele pytań.

W ramach cyklu odbywać będzie się jeden wykład miesięcznie. Prelegentami będą specjaliści z różnych dziedzin kultury Japonii. Lista tematów i terminy dostępne są na stronie internetowej ambasady. Serdecznie Państwa zapraszamy!