Polski | Japanese (日本語)

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Akademickim PJWSTK

3 września radca ambasady Hiroshi Matsumoto wziął udział w ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Akademickim PJWSTK. Radca pogratulował uczniom klas pierwszych i zachęcił ich do wytężonej nauki.

Liceum Akademickie PJWSTK rozpoczęło działalność w 2010 r. ze środków Polsko-Japońskiego Funduszu Złotowego. Obecnie uczy się w nim 118 uczniów.