Polski | Japanese (日本語)

Poland Sumo Open

W sobotę 9 września 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się zawody Polish Sumo Open, w których wzięło udział wielu zawodników i zawodniczek z Polski, Azejberdżanu, Estonii, Niemiec, Ukrainy i Węgier. Radca Ambasady Japonii w Polsce Hiroshi Matsumoto wygłosił krótkie powitanie podczas ceremonii otwarcia. Uczestniczyli w niej znakomici goście, wśród nich prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, pan Jarosław Urbaniak, posłowie i europosłowie. Zmagania zawodników obserwowała licznie zgromadzona publiczność, a relację z zawodów można było obejrzeć także w lokalnej telewizji. Od utworzenia Polskiego Związku Sumo w 2004 roku, sport ten szybko zyskał popularność w Polsce. Obecnie sumo trenuje 1500 zawodników i zawodniczek w kraju. Oczekuje się, że zainteresowanie sumo w Polsce będzie dalej rosło.

  • Miejsce zawodów (rynek)Miejsce zawodów (rynek)
  • WalkaWalka
  • Ceremonia wręczenia medali zawodnikomCeremonia wręczenia medali zawodnikom