Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie z mistrzem Kenichi Ishido "Szybciej niż kalkulator! Japońskie liczydła soroban"

W środę 3 października 2012 r. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyło się spotkanie z Kenichi Ishido, mistrzem i popularyzatorem sorobanu w Japonii i poza jej granicami.

Soroban to japoński odpowiednik europejskich liczydeł. Przyrząd ten nadal jest wykorzystywany do wykonywania obliczeń, a także do ćwiczeń. Dowiedziono, że licząc na sorobanie człowiek wykorzystuje obie półkule mózgu. Dzięki tej właściwości człowiek wprawiony w używaniu sorobanu jest w stanie wykonywać długie obliczenia w pamięci jedynie wyobrażając sobie jego użycie.

W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób, nauczyciele i uczniowie nie tylko z warszawskich szkół, ale także z tak odległych miejscowości jak Wrocław. Wszyscy z uwagą wysłuchali wykładu i spróbowali swoich sił w liczeniu na sorobanie.