Polski | Japanese (日本語)

Wymiana międzyszkolna Liceum Harima w Himeji i Szkoły Sióstr Nazaretanek w Warszawie oraz sadzenie drzewek wiśni

W dniach 20-27 października 2012 przebywało w Warszawie 6 uczennic wraz z dyrektorem i nauczycielami z Liceum Harima w Himeji. Ich wizyta jest wypełnieniem podpisanego w maju 2011 roku porozumienia między szkołą japońską z warszawską Szkołą Sióstr Nazaretanek. Delegaci z Himeji dla upamiętnienia przyjaźni między szkołami posadzili drzewka wiśni w parku wokół domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (21 października) i w ogrodzie Szkoły Sióstr Nazaretanek w Warszawie (23 października). W uroczystości w warszawskiej szkole wzięła udział Megumi Osugi, Dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii.

Liceum Harima swoją działalnością wydatnie przyczynia się do umacniania więzów przyjaźni pomiędzy Japonią a Polską, których wyrazem jest między innymi zaproszenie przez rząd polski 30 dzieci z terenów poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w regionie Tohoku w 2011 roku.

  • Sadzenie drzewka wiśni w Żelazowej Woli
  • Sadzenie drzewka wiśni w Szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie
  • Megumi Osugi, dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii, w Szkole Sióstr Nazaretanek
  • Dyrektor i uczennice z Liceum Harima