Polski | Japanese (日本語)

Odznaczenie Ministra Spraw Zagranicznych Japonii dla Roberta Szobera, prezesa Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Japońskiego

W środę, 14 listopada 2012 r., w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia odznaczenia japońskiego Ministra Spraw Zagranicznych Robertowi Szoberowi, prezesowi wielkopolskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Japońskiego.

Prezes Szober założył oddział Towarzystwa w 1983 r. i aktywnie angażował się w popularyzację kultury japońskiej, między innymi poprzez coroczną organizację w Poznaniu Dni Kultury Japońskiej. Dokłada także różnorodnych starań na rzecz nauczania języka japońskiego. Ambasada Japonii ma nadzieję, że prezes Szober, jako lider w dziedzinie wymiany kulturalnej między Japonią i Polską, będzie nadal przyczyniał się do rozwoju naszych relacji dwustronnych.