Polski | Japanese (日本語)

Order Wschodzącego Słońca dla prof. Romualda Huszczy

We wtorek, 20 listopada, w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, prof. Romualdowi Huszczy, kierownikowi Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ.

Prof. Huszcza od ponad 40 lat zgłębia tajniki japońszczyzny, przyczyniając się wydatnie do rozwoju badań nad tym językiem w Polsce. Szeroko zakrojona działalność prof. Huszczy obejmuje m.in. pracę dydaktyczną w najważniejszych polskich ośrodkach japonistycznych, kształcenie japonistów, przygotowanie opracowań naukowych dotyczących gramatyki japońskiej, prace nad stworzeniem wielkiego słownika japońsko-polskiego, a także promocję Japonii m.in. poprzez wykłady.

Ambasada Japonii wyraża nadzieję, że prof. Huszcza nadal będzie angażował się w rozwój badań japonistycznych oraz umacnianie relacji dwustronnych między Japonią i Polską.