Polski | Japanese (日本語)

Wizyta uczniów Europejskiej Akademii Dyplomacji w Ambasadzie Japonii

23 listopada 2012 uczniowie Europejskiej Akademii Dyplomacji odwiedzili Ambasadę Japonii i wysłuchali wykładu Radcy Ambasady Japonii Hiroshiego Matsumoto na temat japońskiej dyplomacji i stosunków japońsko-polskich. Europejska Akademia Dyplomacji to polska placówka, której misją jest wykształcenie młodzieży, studentów oraz młodych pracowników administracji na liderów środowisk międzynarodowych. Realizuje program nauczania dla przyszłych pracowników placówek dyplomatycznych, instytucji Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych.