Polski | Japanese (日本語)

Szósty z cyklu wykładów o Japonii

W piątek 11 stycznia 2013 roku w Wydziale Informacji i Kultury odbył się szósty z cyklu wykładów o Japonii. Tym razem dr inż. arch. Krzysztof Strebeyko, wieloletni wykładowca uczelni japońskich i polskich, opowiedział o architekturze i urbanistyce japońskiej w szerokim kontekście kulturowym. Licznie zgromadzona publiczność z uwagą wysłuchała wykładu i zadawała wiele pytań.