Polski | Japanese (日本語)

Polish Open Shinkyokushin Carpathia Cup

12 stycznia radca ambasady Hiroshi Matsumoto wziął udział w finałach oraz ceremonii dekorowania zwycięzców Polish Open Shinkyokushin Carpathia Cup w Rzeszowie. W turnieju uczestniczyło około 170 zawodników, nie tylko z Polski, lecz także z Węgier i Białorusi. W swoim wystąpieniu wiceprzewodniczący Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki "System" podkreślił, że podczas treningów karate duży nacisk kładziony jest na doświadczenie i zrozumienie kultury Japonii, jej ducha i etykiety.

Radca Matsumoto również zauważył, że karate bardziej niż samej walki, powinno uczyć japońskiej duchowości i szacunku dla przeciwnika.