Polski | Japanese (日本語)

Wizyta w ambasadzie uczniów Liceum im. Jana III Sobieskiego

15 stycznia ambasadę Japonii odwiedziła grupa 26 uczniów 2. klasy Liceum im. Jana III Sobieskiego. Uczniowie spotkali się z radcą ambasady, Hiroshim Matsumoto, który przygotował wykład dotyczący japońskiej polityki zagranicznej oraz stosunków japońsko-polskich. Uczniowie uczą się w klasie o profilu dyplomatycznym i reprezentują młodzież, która patrzy na świat z perspektywy globalnej i w przyszłości chce zawodowo zajmować się sprawami międzynarodowymi. Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja, goście zadawali wiele pytań dotyczących między innymi japońskiego społeczeństwa i systemu szkolnictwa oraz relacji Japonii z innymi krajami.