Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie Noworoczne 2013

18 stycznia ambasador Yamanaka z małżonką zorganizowali w rezydencji spotkanie noworoczne. W swoim wystąpieniu ambasador opisał rozwój stosunków japońsko-polskich w 2012 roku, oraz przedstawił najważniejsze wydarzenia czekające nas w 2013 roku i postanowienia noworoczne. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób, głównie Japończyków mieszkających w Polsce, którzy razem świętowali nowy rok 2013.