Polski | Japanese (日本語)

Dzień Kobiet w ambasadzie Japonii

8 marca 2013 r. w Wydziale Informacji i Kultury odbyło się spotkanie z okazji dnia kobiet, współorganizowane przez Klub Byłych Studentów Uczelni Japońskich. Wzięło w nim udział około 80 osób.

Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć pokaz slajdów obrazujących życie kobiet we współczesnej Japonii, posłuchać o tradycyjnych lalkach hina ningyo, a także wysłuchać wykłądu Beaty Kowalczyk o literaturze kobiecej oraz prelekcji dr. Uty Shimady o wyborach życiowych współczesnych Japonek.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania najnowszej publikacji Klubu Byłych Studentów Uczelni Japońskich - zbioru esejów pt. "Japonia - niedokończony obraz". Prezes Klubu, Olga Barbasiewicz opowiedziała pokrótce o publikacji oraz wygłosiła odczyt na temat kobiet w Japonii. Publikację można pobrać z poniższego adresu:


http://migracje.uksw.edu.pl/niedokonczony_obraz
  • photo1
  • photo2
  • photo3
  • photo4