Polski | Japanese (日本語)

Wykład ambasadora na walnym zgromadzeniu Salonu Przyjaciół Japonii

21 marca 2013 r., podczas walnego zgromadzenia Salonu Przyjaciół Japonii, ambasador Makoto Yamanaka wygłosił w Wydziale Informacji i Kultury wykład o najnowszej sytuacji w Japonii, zatytułowany "Japan is Back". Ambasador przedstawił aktualne wydarzenia w polityce, gospodarce i relacjach międzynarodowych w Japonii, opisując także postęp prac przy likwidacji skutków wielkiego trzęsienia ziemi z marca 2011 r. Zapoznał także słuchaczy z nową polityką gospodarczą rządu premiera Shinzo Abe, podstawowymi kierunkami dyplomacji japońskiej oraz relacjami dwustronnymi z Polską. W spotkaniu wzięło udział około 20 członków Salonu, w tym przedstawiciele kręgów polityki i nauki.

  • photo1
  • photo2