Polski | Japanese (日本語)

INFORMACJA PRASOWA

29 kwietnia 2013 r.

Odznaczenie rządu japońskiego prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajda, scenograf, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.


1. W dniu 29 kwietnia br. rząd Japonii ogłosił, że postanawia odznaczyć Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą prof. Krystynę Zachwatowicz-Wajda, scenograf, wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

2. Powodem przyznania odznaczenia jest ogromny wkład pani prof. Krystyny Zachwatowicz w promocję sztuki i kultury Japonii w Polsce. Prof. Zachwatowicz jest współzałożycielką Fundacji Kyoto-Kraków i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, aktywnie działa w zarządach obu na rzecz promowania i prezentowania sztuki japońskiej w Polsce. Prowadzi również działalność artystyczną w dziedzinie sztuki filmowej i teatralnej oraz pedagogiczną jako wykładowca w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozumienia i poznania Japonii w Polsce.

3. Mąż prof. Zachwatowicz, pan Andrzej Wajda, w 1995 r. został uhonorowany Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Ogromnie rzadko zdarza się, by rząd japoński przyznał obojgu małżonkom odznaczenie dla obcokrajowców.

4. Ambasada Japonii w Polsce składa prof. Krystynie Zachwatowicz-Wajda serdeczne gratulacje i podziękowania za wieloletni trud. Wyraża także nadzieję, że stworzone przez nią więzy dobrej woli między naszymi narodami będą się przyczyniać do dalszego rozwoju stosunków japońsko-polskich.

5. Uroczystość wręczenia orderu odbędzie się w lipcu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.


Informacji udziela Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii w Polsce
Tel.:22-696-50 29, fax:22-696-50-01, e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp