Polski | Japanese (日本語)

Wykład o tradycyjnym teatrze japońskim

W poniedziałek 20 maja 2013 r. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbył się wykład teatrologa, profesora Mitsuya Mori, poświęcony tradycyjnym teatrom japońskim – no i kabuki. Profesor Mori przedstawił historię rozwoju obu tych teatrów i zasadnicze różnice pomiędzy nimi. Hieratyczny, wyciszony i oszczędny w formie teatr no przez wieki był rozrywką klasy panującej, zaś pełen przepychu ekspresyjny teatr kabuki – skierowany do zwykłych ludzi. Prelegent zobrazował swój wykład fragmentami najbardziej znanych sztuk. Zgromadzeni goście, wśród których byli między innymi reżyser Marek Koterski z żoną Małgorzatą Bogdańską, zadawali wiele pytań.

  • photo1
  • photo2