Polski | Japanese (日本語)

Ceremonia wręczenia dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii dr Agnieszce Żuławskiej- Umedzie

W środę 11 września w rezydencji ambasadora Japonii odbyła się ceremonia wręczenia dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii doktor Agnieszce Żuławskiej-Umedzie, wykładowcy w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor Żuławska-Umeda poprzez pracę na Uniwersytecie Warszawskim kształci kolejne pokolenia badaczy Japonii, ale również aktywnie angażuje się w popularyzację literatury japońskiej, a szczególnie haiku, na uczelniach, w placówkach oświatowych i kulturalnych. Od momentu wydania „Haiku” w 1983 roku, wnosi ogromny wkład w rozwój studiów japonistycznych w Polsce.

Ambasada Japonii ma nadzieję, że doktor Agnieszka Żuławska-Umeda, jako ważna postać w popularyzacji kultury japońskiej w Polsce i promowaniu zrozumienia wobec Japonii, będzie nadal działała na rzecz dalszego rozwoju stosunków dwustronnych pomiędzy naszymi krajami.

  • photo 1
    Przemówienie dr Agnieszki Żuławskiej-Umedy
  • photo 2
    Dr Agnieszka Żuławska-Umeda z rodziną
    i ambasadorem Makoto Yamanaka