Polski | Japanese (日本語)

"Możesz na mnie liczyć!" - spotkanie z sorobanem

W czwartek 19 września 2013 r. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyło się spotkanie z Kenichi Ishido, mistrzem i popularyzatorem sorobanu w Japonii i poza jej granicami.

Soroban to japoński odpowiednik europejskich liczydeł. Przyrząd ten nadal jest wykorzystywany do wykonywania obliczeń, a także do ćwiczeń. Dowiedziono, że licząc na sorobanie człowiek wykorzystuje obie półkule mózgu. Dzięki tej właściwości człowiek wprawiony w używaniu sorobanu jest w stanie wykonywać długie obliczenia w pamięci jedynie wyobrażając sobie jego użycie.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób, w tym nauczyciele i uczniowie nie tylko z warszawskich szkół, ale także z tak odległych miejscowości jak Wrocław. Wszyscy z uwagą wysłuchali wykładu i spróbowali swoich sił w liczeniu na sorobanie.

  • photo 1
  • photo 2