Polski | Japanese (日本語)

Przyjęcie dla stypendystów

25 września w Wydziale Informacji i Kultury odbyło się przyjęcie dla przyszłych stypendystów rządu japońskiego oraz absolwentów uczelni japońskich, którzy powrócili ze stypendium.

Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów między byłymi stypendystami, a uczestnikami programu YLP i innych programów stypendialnych, którzy rozpoczynają naukę w Japonii. Wzięło w nim udział około 30 osób. Na początku spotkania głos zabrali radca Hiroshi Matsumoto oraz prezes Klubu Byłych Studentów Uczelni Japońskich, Beata Kowalczyk. Następnie pozostali uczestnicy po kolei przedstawili się i opowiedzieli o swoich doświadczeniach z Japonii i zainteresowaniach naukowych.

Mamy nadzieję, że stypendyści dołożą starań do umacniania przyjaznych relacji między Japonią i Polską.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2