Polski | Japanese (日本語)

Seminarium „Wpływ tradycji i kultury kraju na sprawność administracji na przykładzie Japonii i Polski”

25 września w PJWSTK odbyło się seminarium „Wpływ tradycji i kultury kraju na sprawność administracji na przykładzie Japonii i Polski”, zorganizowane przez JICA Alumni Association Poland. Na wstępie głos zabrali ambasador Makoto Yamanaka oraz podsekretarz stanu w ministerstwie administracji i cyfryzacji Bogdan Dombrowski. Następnie miała miejsce dyskusja dotycząca działania administracji w Japonii i w Polsce z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw oraz specjalistów z różnych dziedzin z obu krajów.

  • photo1
  • photo2
  • photo3