Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie przedstawicieli Wałbrzyskiej SSE i japońskich przedsiębiorców

30 września w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedstawicieli Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przedstawicielami firm japońskich obecnych w strefie. Ambasadę reprezentował II Sekretarz Daisuke Nagasaki. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat środowiska inwestycyjnego w strefie oraz dalszych możliwości współpracy.