Polski | Japanese (日本語)

Rozpoczęcie roku akademickiego na PJWSTK

3 października na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2013/14. Ambasadę Japonii reprezentował radca Hiroshi Matsumoto.

PJWSTK, która powstała w 1994 r. m.in. ze środków japońskiej pomocy rządowej, w przyszłym roku obchodzić będzie 20. rocznicę powstania. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych prywatnych uczelni o profilu technicznym. W ceremonii otwarcia roku wzięło udział wiele osób, m.in. parlamentarzyści, w tym marszałkini Sejmu Wanda Nowicka, wysocy rangą przedstawiciele MNiSW oraz członkowie środowiska akademickiego. W swoim wystąpieniu radca Matsumoto podkreślił znaczenie PJWSTK nie tylko jako instytucji oświaty, lecz także ośrodka promującego relacje japońsko-polskie i wyraził uznanie dla dotychczasowych działań rektora Jerzego Pawła Nowackiego.