Polski | Japanese (日本語)

Wizyta w Polsce japońskiej pisarki Risa Wataya

14 października Hiroshi Matsumoto, chargé d'affaires Ambasady Japonii, podjął na kolacji Risę Wataya - japońską pisarkę, laureatkę nagrody Akutagawy, która przyjechała do Polski aby wygłosić wykład podczas Dni Japonii na UW. Sponsorem wykładu była firma Mitsui. W kolacji wziął także udział wiceprezes niemieckiego oddziału firmy Mitsui Katsuya Okano oraz prezes oddziału w Polsce Toshiyuki Shimoda. 15 października Risa Wataya wygłosiła niezwykle interesujący wykład "O czytaniu i pisaniu powieści" dla licznie zgromadzonych studentów, wykładowców oraz miłośników Japonii. Po wykładzie słuchacze zadawali wiele pytań.

  • foto 1
  • foto 2
  • foto 3