Polski | Japanese (日本語)

Wykład ambasadora Yamanaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

10 grudnia ambasador Makoto Yamanaka wygłosił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wykład pt. "Odbudowa gospodarki Japonii i relacje japońsko-polskie". Ambasador udzielił wyjaśnień dotyczących "abenomiki", leżącej u podstaw japońskiego ożywienia gospodarczego oraz podkreślił znaczenie zacieśniania współpracy ekonomicznej między Japonią i Polską. Wykład ambasadora był jednym z elementów "Dnia Japońskiego na UEP", zorganizowanego wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Towarzystwa Polsko-Japońskiego. Obchodom towarzyszyły pokazy sztuk walki, koncert muzyki japońskiej oraz wystawa japońskiego uzbrojenia. W wydarzeniu wzięło udział wiele osób, głównie studentów UEP.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2